Urbani park HD uređena je javna površina namijenjena boravku i druženju na otvorenom uz mogućnost provedbe jednokratnih, povremenih i redovnih sadržaja poput: sastanaka, radionica, manjih sajmova i festivala, koncerata, tečajeva, prezentacija, performansa, predstava, izložbi, književnih i filmskih večeri, rekreativnih programa i sl., s naglaskom na sadržaje koji su rijetko dostupni na drugim lokacijama u gradu, potiču razvoj nezavisne kulture, neformalnih inicijativa i suradničkih projekata.


Kako prijaviti program!?

3 koraka za online prijavljivanje programa