Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca: potrebno napraviti vrednovanje i plan aktivnosti