Ponavlja se poziv za izradu instalacije u Urbanom parku