Anketa o provedbi Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca