Akcija:Skena 2018
09/09/2018
Natječaj za upravitelja Malom Scenom HD 2019.
08/11/2018
Show all

Započeo projekt Hrvatski dom u centru

Projekt “Hrvatski dom u centru” izvorište je nezavisne kulture i sudioničkog upravljanja u Karlovcu. Kroz provedbu pilot edukacijskog programa jačanja upravljačkog i organizacijskog kapaciteta udruga i javnih ustanova u kulturi i razvoj modela sudioničkog upravljanja u kulturi, razviti će se civilno-javno partnerstvo i pokrenuti “Urbani park” Hrvatskog doma kao novo mjesto okupljanja i društvenosti. Proces razvoja modela kroz provedbu projekta predstavlja osnovu za daljnji razvoj i omogućuje stabilne, transparentne i sudioničke temelje pokretanja budućeg društveno-kulturnog centra.

Dana 29. listopada 2018. Savez udruga Kaoperativa potpisao je ugovor za projekt Hrvatski dom u centru. Projekt se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, poziv Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.
Partner u provedbi ovog projekta je Grad Karlovac. Tijekom 24 mjeseca trajanja projekta, intenzivnom suradnjom predstavnika KAoperative, Grada Karlovca i udruga, unaprijediti će se postojeći model sudioničkog upravljanja u kulturi. U upravljanje i programiranje uključeni su korisnici, građani kroz udruge i inicijative u komunikaciji s Gradom Karlovcem. Međutim, sadašnji model uključuje samo dio upravljanja prostorom budućeg DKC, za određeno programsko područje te ga je potrebno proširiti i unaprijediti kako bi obuhvatio upravljanje čitavim DKC kao i uspostavio Karlovački kulturni klaster, što je u skladu sa Strategijom kulturnog razvoja Grada Karlovca. Projekt „Hrvatski dom u centru“ se tako fokusira na intenzivnu suradnju javnog i civilnog sektora kako bi se svima omogućilo stvaranje kontinuiranog javnog sadržaja u području nezavisne kulture te osigurao prostor za raznovrsne društvene i umjetničke sadržaje.

Ciljane skupine su 10 organizacija civilnog društva (OCD), 15 članova i zaposlenika OCD, te javnih ustanova u kulturi i Grada Karlovca koji imaju potrebu ojačati organizacijske i upravljačke kapacitete za razvoj sudioničkog modela u kulturi na kojem će se temeljiti upravljanje budućim DKC, kroz: provedbu niza radionica i tribina, organiziranje sastanaka radne skupine koju čine koju čine zaposlenici/članovi Platforme i Saveza KAoperativa, OCD-a i javnih ustanova u kulturi i Grada Karlovca. Organizirati će se konferencija u svrhu podizanja razine umrežavanja i suradnje. Provest će se medijska kampanja te urediti i pokrenuti Urbani park kako bi se osigurala visoka razina informiranja i društvenog uključivanja lokalne zajednice u svrhu podizanja javne svijesti te uspostavile pozitivne društvene vrijednosti kulturnog nasljeđa Hrvatskog doma.
Pratite projektne aktivnosti, dođite na tribine, javite se na natječaje za vizualna rješenja bannera Hrvatskog doma i modela sudioničkog upravljanja, sudjelujte u programima Urbanog parka, ili jednostavno, dođite i podržite razvoj budućeg DKC i stalnu transformaciju kulture grada.

NAZIV PROJEKTA: Hrvatski dom u centru

DONATOR: Europska unija

NOSITELJ PROJEKTA: Savez udruga KAoperativa

PARTNER PROJEKTA: Grad Karlovac (zajedno s javnim ustanovama u kulturi: Gradski muzej Karlovac, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić i Gradsko kazalište Zorin dom)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 29. listopada 2018. – 29. listopada 2020.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1 947 612,50 kn

PROVEDBENA TIJELA: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Saveza udruga KAoperativa.

KAoperativa
KAoperativa
Savez udruga KAoperativa okuplja organizacije civilnog društva koje se bave organiziranjem i produkcijom programa nezavisne kulture i javnim zagovaranjem za promjenom institucionalnog i društveno-kulturnog okvira te poboljšanje uvjeta za rad na području nezavisne kulture u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji.