INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Savez udruga KAoperativa je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge..

Što je INSTITUCIONALNA PODRŠKA?
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva pruža program podrške kroz odobravanje financijskih sredstava za institucionalnu podršku stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja - zaštite i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnoga društva, širenja prostora javnosti, nezavisne kulture, rada s djecom i za djecu, djelovanja mladih, pružanja socijalnih usluga i unaprjeđenja kvalitete življenja (zdravlje, obitelj i dr.), zaštite i očuvanja okoliša te održivog razvoja u Republici Hrvatskoj.
Koji su CILJEVI?
Institucionalna podrška nije projekt sa projektnim aktivnostima, već financijska podrška radi organizacijske stabilizacije i razvoja - radi zadržavanja postojećih zaposlenika i povećanja broja novozaposlenih, organizacijskog razvoja, financijske održivosti, potpomoći radi utjecaja na sektor civilnog društva i nezavisne kulture te stvaranju partnerskih odnosa.
Koliko traje institucionalna podrška?
Savezu udruga KAoperativa odobrena su financijska sredstva na razdoblje od 1.1.2021. godine do 31.12.2023. godine.

MALA SCENA I URBANI PARK HRVATSKOG DOMA

Prostori Male scene i Urbanog parka HD omogućuju korištenje i uključuju lokalnu javnost dajući mjesto za umjetničko, kulturno i društveno izražavanje i sudjelovanje u sadržajima. Program Mala scena i Urbani park Hrvatskog doma u 2021. godini sufinancira Zaklada Kultura nova.

Koji su CILJEVI?
KAoperativa će u 2021. godini samostalno ili u koprodukciji sa članicama Saveza organizirati programe u prostoru Male scene i Urbanog programa i to iz područja produkcijskih aktivnosti, koprodukcijskog/partnerskog programa, edukacijskih aktivnosti, upravljanja prostorom Male scene.
Koje su aktivnosti u programu?
Program se temelji na prožimanju kulturnog i drugih polja društvenog djelovanja kroz organiziranje aktivnosti suvremene i nezavisne kulture (glazbeni, filmski, scenski programi), a razlikuju se od uobičajenog načina djelovanja u lokalnoj zajednici. Oni su inovativni i suvremeni s obzirom na način djelovanja, fokus na promicanje umjetničke i izvedbene prakse, korištenje novih medija, materijala, metoda, te stvaranja novih pogleda, shvaćanja i orijentacija u umjetnosti i kulturi. U 2021. godini provodit će se koncertni i glazbeni program (Scan the Jam, večeri elektroničke glazbe, Egzoterra), DIY neformalne edukacije (scenska rasvjeta, stop animacija, kreativne radionice, kreativni placemaking), festivalski program (FUSE film festival; UDAR GROMA; PARKiranje u Urbanom parku HD; Stop Motion Scena), izložbe i performansi, rekreacijsko-društveni program (slackline radionice) te društveni programi (buvljak, volonterske akcije).
Koliko traje program?
Program traje od 1.1.2021. do 31.12.2021., s početkom programskih aktivnosti od veljače 2021.
S kime se provodi u suradnji?
Program se provodi u suradnji s udrugama Eko Pan, KA-MATRIX, Format C, Kinoklub Karlovac i Pagod, Infinitum i Poluga, Gradskom knjižnicom “Ivan Goran Kovačić” te neformalnim inicijativama (Good Vibe Tribe) te pojedinačnim umjetnicima.

ZAGOVARAČKA PLATFORMA KAOPERATIVA

Rad platforme KAoperativa kroz projekt “Zagavaračka platforma” u 2021. godini sufinancira Zaklada Kultura nova.

Što je PLATFORMA KAOPERATIVA?
Platforma KAoperativa usmjerena je prema razvoju i povezivanju organizacija na području lokalne nezavisne kulturne scene i dugoročnom utjecaju na kulturnu i društvenu politiku Grada Karlovca, a djeluje u području aktivnog programskog, zagovaračkog i taktičkog povezivanja, te konsenzualnog donošenja odluka. Aktualizira pitanja neiskorištenih ili djelomično iskorištenih javnih prostora za javnu namjenu te radi na kontinuiranom nastavku dijaloga i partnerstva s lokalnom upravom, informiranju i uključivanju šireg građanstva za modele upravljanja i korištenja društveno-kulturnog centra u zgradi Hrvatskog doma.
Čime se PLATFORMA BAVI?
Jedna od važnijih aktivnosti platforme su REDOVITI SASTANCI, namijenjeni koordiniraju definiranih aktivnosti, reagiranju na aktualnosti, odlučivanje o sljedećim koracima i jačanje kohezije platforme. Kroz mjesečne PARTNERSKE SASTANKE s predstavnicima Grada Karlovca razvija model javno-civilnog partnerstva i ispitivanja javnog mnijenja. Kroz OKRUGLE STOLOVE, JAVNE DEBATE, TEMATSKE RADIONICE, JAVNE AKCIJE nastavlja zagovaranje i izgradnju preduvjeta za društveno-kulturni centar u Karlovcu. Aktivno se prati provedba Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca, posebice po pitanju osnivanja Karlovačkog kulturnog klastera. Kroz FOKUS GRUPE unaprjeđivati se konkretni model upravljanja Hrvatskim domom.
Što će se organizirati u sklopu platforme?
Platforma KAoperativa će se fokusirati na aktualiziranja određenih skupina programa kojima se članice već bave kako bi se kroz organiziranje javnih događanja ukazali na mogućnosti i potrebe lokalne nezavisne kulturne scene, ali i utjecaj na širenje i razvoj publike. Izradit će se i tiskati Operandum s prijedlozima i preporukama za daljnji rast i razvoj nezavisne kulturne scene prema donosiocima odluka.

NOVA JAVNA KULTURA I PROSTORI DRUŠTVENOSTI (2020.-2023.)

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti bavi se unapređenjem lokalne infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti te promovira decentralizaciju, veću inkluzivnost, povećanje dostupnosti i razvoj sudioničkog upravljanja. Projekt povezuje organizacije civilnog društva uključene u procese osnivanja društveno-kulturnih centara, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije kroz provedbu znanstvenih istraživanja i izradu smjernica za unapređenje kulturnih politika. Kroz projekt se zagovaraju promjene u kulturnoj politici temeljene na inovaciji u upravljanju kulturnom infrastrukturom u kojem ravnopravno sudjeluju organizacije civilnog društva, javna uprava i lokalna samouprava te građani.

Tko vodi projekt NOVA JAVNA KULTURA I PROSTORI DRUŠTVENOSTI?
Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura. Partneri u projektu su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.
Koji su CILJEVI PROJEKTA?
1. Povezati u tematsku mrežu organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i druge dionike koji se bave praksom i promišljanjem razvoja infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti te ojačati njihove kapacitete i znanje za umrežavanje; 2. Proizvesti i javnosti predstaviti relevantna i znanstveno utemeljena znanja o značaju lokalne infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti (javni kulturni centri i društveno-kulturni centri), novim modelima upravljanja u kulturi te praksama i umrežavanju u OCD-a u kulturi, koja će služiti kao temelj za izradu smjernica za unapređenje kulturne politike; 3. Razviti i staviti na dnevni red donositelja odluka argumentirane i znanstveno utemeljene prijedloge za unapređenje kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti.
Koji su REZULTATI projekta?
Očekivani rezultati: - 13 lokalnih OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada - 5 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu - 6 provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva - 3 provedena znanstvena istraživanja - 4 objavljena znanstvena članka - 2 objavljena stručna članka - 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima - 6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija - 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka
RAZDOBLJE PROVEDBE projekta
Projekt se provodi od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023.
KONTAKT OSOBE za više informacija
Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura. Za dodatne informacije kontaktirajte voditeljicu projekta Anu Abramović na clubture@gmail.com. Više na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupan iznos projekta je 3,598,938.43 HRK, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Za dodatne informacije kontaktirajte voditeljicu projekta Anu Abramović na clubture@gmail.com.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.

Više na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.


HRVATSKI DOM U CENTRU (2018.-2020.)

Projekt Hrvatski dom u centru izvorište je nezavisne kulture i sudioničkog upravljanja u Karlovcu. Projektom se ostvaruju uvjeti za pokretanje društveno-kulturnog centra, a zajednica se potiče na nekonvencionalna okupljanja, komunikaciju i stvaranje.

Tko vodi projekt HRVATSKI DOM U CENTRU?
Nositelj projekta je Savez udruga KAoperativa, a partner je Grad Karlovac, koji je ujedno i vlasnik Hrvatskog doma. Projekt se temelji na dobroj praksi sudioničkog upravljanja Malom scenom HD i unaprjeđenju tog modela za primjenu na budući urbani park i društveno-kulturni centar Hrvatskog doma.
Koji su CILJEVI PROJEKTA?
Cilj projekta je osnaživanje civilno-javnog partnerstva kako bi se ostvarila dugotrajna suradnja i stvaranje kontinuiranog javnog sadržaja u području nezavisne kulture te osigurao prostor za raznovrsne društvene i umjetničke sadržaje.
Koji su REZULTATI projekta?
...
Što je URBANI PARK?
Na zelenoj površini uz lijevo krilo zgrade Hrvatskog doma, tijekom projekta uređen je tkz. urbani park, kao novo mjesto okupljanja i društvenosti s dnevnim sadržajima.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 947 612,50 kn. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 1 655 470,63 kn (85%) temeljem poziva Kultura u centru. Provedba projekta traje ukupno 24 mjeseca, zaključno s listopadom 2020. godine.

SCENA ZA SVE (2019.)

Projekt je posebno usmjeren na mlade osobe s interesom za uključivanje u daljnji produkcijski rad i aktivnosti Male Scene HD, putem različitih edukativnih i rekreativnih programa.

Što je SCENA ZA SVE?
Cjelogodišnji projekt kojim Savez udruga KAoperativa pokreće Klub za mlade s ciljem provedbe različitih, besplatnih, rekreativnih i edukativnih radionica.
Što radimo/učimo?
Kroz radionice se obrađuju različite prakse, ključne za produkcijski rad u programima nezavisne kulture: kako ozvučiti i osvijetliti prostor za potrebe koncerta ili partija, koja se oprema koristi, tko njome upravlja i koje su glavni zadaci ton majstora ili majstora rasvjete- samo su neka od pitanja na koja će odgovoriti edukativni tečajevi. Za ljubitelje glazbene produkcije tu su i DJ radionice namijenjene početnicima, a za one koji vole boravak na otvorenom; rekreativne aktivnosti u obliku slackline radionica i žongliranja. Uz sve to, kroz kreativne i praktične radionice polaznici mogu naučiti variti te izrađivati razne uporabne predmete i namještaj od odbačenih materijala.
Tko može sudjelovati?
Na uključivanje u program su pozvani svi zainteresirani, a osobito mlade osobe koje imaju želju uključiti se u daljnje aktivnosti Male Scene Hrvatskog doma te steći praktično znanje u organizaciji događanja ili produkcijskom radu prostora.
Zašto SCENA ZA SVE?
Svrha projekta je doprijeti do što šireg kruga mladih iz različitih segmenata života, s naglaskom na stjecanje primjenjivih znanja koja se mogu dalje koristiti u radu kluba, ali i drugim sferama života.