DKC = Društveno-kulturni centar


U društveno-kulturnim centrima zajednica se okuplja da bi stvarala, konzumirala i komunicirala. Takvi centri zajednici nude osjećaj pripadnosti i solidarnosti; to su nekonvencionalna mjesta za druženje, opuštanje, razgovor, susrete, produkciju, prezentaciju, edukaciju, savjetovanje i informiranje.

 

Savez udruga KAoperativa preuzima upravljanje Malom scenom HD kao začetkom budućeg karlovačkog društveno-kulturnog centra u travnju 2016. godine. Hrvatski dom nalazi se u ulici Frana Kurelca 4 u neposrednoj blizini karlovačke povijesne jezgre.

Izgrađen je 1926. godine, u skladu s tadašnjim trendom gradnje društvenih objekata, kao višenamjenski centar kulture i športa, prema projektu Aleksandra Freudenreicha, vrsnog poznavatelja kazališne građevne baštine i teoretičara arhitekture, autora više sličnih građevina.Vizija je urediti površine uz Hrvatski dom uz lijevo krilo zgrade (urbani park) i postepeno uređenje dijela prostora u lijevom i desnom krilu, sa svrhom društvenih, radioničkih i uredskih prostora, za razne oblike kulturnih i drugih javnih sadržaja koji su u direktnoj relaciji s današnjim potrebama i načinom življenja.

 

Vodeću ulogu u razvoju društveno-kulturnog centra u najvećoj mjeri nose inicijative građana, dok struka omogućuje adekvatne uvjete za rad.

Imate pitanja?