Kultura kao pokretač promjena u društvu.

Savez udruga KAoperativa djeluje u Karlovcu, od prosinca 2014. godine. Savez je nastao kao izdanak istoimene, neformalne zagovaračke platforme, pokrenute 2012. godine.

Platforma i Savez usmjereni su prema poboljšanju uvjeta za razvoj i rad lokalne nezavisne kulturne scene kako bi se olakšalo djelovanje postojećih i novih organizacija, inicijativa i pojedinaca, s naglaskom na prostorne resurse kao glavnog problema većine članica. Kroz Platformu i Savez organiziraju se zagovaračke i druge aktivnosti s ciljem uspostavljanja društveno-kulturnog centra Hrvatski dom i razvoja modela sudioničkog upravljanja te osnaživanja nezavisne kulture scene. Platfoma KAoperativa trenutno broji devet organizacija/članica: Carpe Diem, Eko Pan, F.R.E.E.D.A.N.C.E. Karlovac, Infinitum, KA-MATRIX, Kinoklub Karlovac, Polka, Poluga i Glazbeni centar Buka. Okupljene udruge zaslužne su za brojne manifestacije u Karlovcu, poput Karlovac Dance Festivala, LED Festa, Riječnog kina, Four River Film Festivala, KAbine, Udara groma i brojnih drugih, koje se održavaju tijekom godine. Savez KAoperativa čini osam organizacija: Poluga, KA-MATRIX, Kinoklub Karlovac, Eko Pan, Polka, Carpe Diem, Infinitum i Glazbeni centar Buka.

Članom neformalne mreže i Saveza udruga možete postati ukoliko nam se javite putem kontakt obrasca na kontakt stranici.


Imate pitanja?

+385 95 322 1214