Poziv na iskaz interesa za korištenje male scene Hrvatskog doma u 2019. godini
21/12/2018
Na Maloj sceni HD održan prvi radni sastanak u okviru projekta Hrvatski dom u centru
10/01/2019
Show all

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma

Grad Karlovac raspisao je poziv za predlaganje kandidata za članove Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma. Rok za dostavljanje prijava je 18. siječnja 2019. godine do 15 sati, u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca.

Prava i obveze Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma definirani su odredbama Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma od 6. studenog 2018. godine i osobito obuhvaćaju davanje suglasnosti i nadzor nad provođenjem programa, koji će se odvijati na Maloj sceni Hrvatskog doma te koordinaciju i promociju aktivnosti koje će se za mlade i ostale korisnike pružati u prostorima Male scene Hrvatskog doma. Programsko vijeće MSHD ima 5 članova od kojih je jedan predstavnik Grada/Vlasnika, jedan predstavnik Upravitelja i tri člana udruga civilnog društva koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade.

LINK NA PRIJAVU I DOKUMENTACIJU

KAoperativa
KAoperativa
Savez udruga KAoperativa okuplja organizacije civilnog društva koje se bave organiziranjem i produkcijom programa nezavisne kulture i javnim zagovaranjem za promjenom institucionalnog i društveno-kulturnog okvira te poboljšanje uvjeta za rad na području nezavisne kulture u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji.