Društveno-kulturni centar

U društveno-kulturnim centrima zajednica se okuplja da bi stvarala, konzumirala i komunicirala.

Društveno-kulturni centri su prostori, najčešće neiskorišteni veći prostorni kapaciteti u zajednici, u kojima se organiziraju raznovrsne, međusobno povezane aktivnosti, koje su načelno neprofitnog karaktera. Aktivnosti i usluge se prilagođavaju potrebama zajednice i vještinama odnosno znanjima koje sudionici mogu ponuditi.

U društveno-kulturnim centrima zajednica se okuplja da bi stvarala, konzumirala i komunicirala. Takvi centri zajednici nude osjećaj pripadnosti i solidarnosti; to su nekonvencionalna mjesta za druženje, opuštanje, razgovor, susrete, produkciju, prezentaciju, edukaciju, savjetovanje i informiranje.

Namjena/svrha društveno-kulturnih centara je razvoj i spajanje umjetničkih disciplina s društvenim aktivnostima, ne nužno samo razvoj specijaliziranih institucija kao npr. za suvremeni ples, glazbu, film i sl.

Također, svrha društveno-kulturnih centara se ogleda u suradnji civilnog i javnog; demokratizaciji javnog dobra; stvaranju uvjeta za umjetničku produkciju, prezentaciju, edukaciju, participaciju; mjestu društvene refleksije, kritičkog promišljanja, artikulacije kritičke javnosti; povezivanju i suradnji na civilnoj sceni; mjestu gdje se potiče građane na aktivnosti i uključivanje; mjestu na kojem se organiziraju umjetnički, kulturni i društveni programi; mjestu gdje kultura i druge aktivnosti proizvode tip javnosti koji stvara kritičnost i kontinuirani javni program.


Društveno-kulturni
centar u Karlovcu

kaop--dkc--2

Tko stvara društveno-kulturni centar?


Vodeću ulogu u razvoju društveno-kulturnog centra u najvećoj mjeri nose inicijative građana, dok struka omogućuje adekvatne uvjete za rad.
Nakon niza aktivnosti vezanih za poboljšanje uvjeta za rad udruga i inicijativa u nezavisnoj kulturi u Karlovcu, članice mreže udruga KAoperativa i predstavnici Grada Karlovca složili su se da se zgrada Hrvatskog doma prenamjeni u suvremeni društveno-kulturni centar.

U partnerstvu s mrežom KAoperativa, Grad Karlovac krajem 2014. godine prijavljuje pilot-program na poziv Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, “Prostori sudjelovanja” koji uključuje izradu prostornog planiranja i prikupljanja sve potrebne dokumentacije te iznalaženje sredstava za uređenje i pokretanje centra.

U sklopu nekoliko radionica i konzultacija s predstavnicima Grada Karlovca, ustanovama i organizacijama civilnog društva, u travnju 2015. godine izrađen je Model razvoja društveno-kulturnog centra Hrvatski dom Karlovac.


Literatura o društveno-kulturnim centrima